YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các câu ca dao, tục sau, câu nào nói về tính liêm khiết?

  • A. Cây ngay không sợ chết đứng.
  • B. Lá lành đùm lá rách.
  • C. Tôn sư trọng đạo.
  • D. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cây ngay không sợ chết đứng nói về người ngay thẳng, lối sống liêm khiết sẽ luôn thấy thanh thản.

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 427912

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON