YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tắc nghẽn giao thông ở một số thành phố lớn hiện nay do nhiều nguyên nhân. Theo em, đâu là biện pháp khắc phục?

  • A. Nghiêm túc chấp hành luật an toàn giao thông 
  • B. Cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm minh xử phạt người đi sai đường, vi phạm pháp luật.
  • C. Tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các biện pháp khắc phục:

  - Nghiêm túc chấp hành luật an toàn giao thông

  - Cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm minh xử phạt người đi sai đường, vi phạm pháp luật.

  - Tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 427903

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF