YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Học sinh tham gia các hoạt động chính trị - xã hội mang lại ý nghĩa như thế nào?

  • A. Cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu đời và hoàn thiện mình hơn. 
  • B. Rèn luyện năng lực giao tiếp, ứng xử; năng lực tổ chức quản lí; năng lực hợp tác.
  • C. Cảm thấy yêu đời hơn.
  • D. Cảm thấy vui tươi và hạnh phúc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Học sinh tham gia các hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa như sau:

  - Cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu đời và hoàn thiện mình hơn.

  - Rèn luyện năng lực giao tiếp, ứng xử; năng lực tổ chức quản lí; năng lực hợp tác.

  - Cảm thấy yêu đời hơn.

  D. Cảm thấy vui tươi và hạnh phúc.

  Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 427900

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON