YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm m để đồ thị hàm số \(y=\frac{{mx - 1}}{{x - m}}\) có tiệm cận đứng.

  • A. \(m \notin \left\{ { - 1;1} \right\}\)
  • B. \(m\neq 1\)
  • C. \(m\neq -1\) 
  • D. Không tồn tại m thỏa yêu cầu bài toán.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xét mẫu thức: \(x - m = 0\) khi  x=m.

  Để đường thẳng x=m là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số thì m không là nghiệm của tử thức tức là \(m.m - 1 \ne 0\) nên \(m\neq 1\) và \(m\neq -1\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4211

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON