YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y=f(x) có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } f(x) = 1;\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } f(x) = 1\)

  Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào là đúng?

  • A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.
  • B. Đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang.
  • C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là y = 1 và y = -1
  • D. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là x = 1 và x = -1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ định nghĩa đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang là y=1

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 45157

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON