• Câu hỏi:

  Cho hàm số y=f(x) có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } f(x) = 1;\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } f(x) = 1\)

  Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào là đúng?

  • A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.
  • B. Đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang.
  • C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là y = 1 và y = -1
  • D. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là x = 1 và x = -1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ định nghĩa đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang là y=1

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC