YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = \frac{{{x^2} + 2x + 3}}{{\sqrt {{x^4} - 3{x^2} + 2} }}.\)  Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hàm số \(y = \frac{{{x^2} + 2x + 3}}{{\sqrt {{x^4} - 3{x^2} + 2} }}\) có tập xác định: 

  \(D = \left( { - \infty ; - \sqrt 2 } \right) \cup \left( { - 1;1} \right) \)

  \(\cup \left( {\sqrt 2 ; + \infty } \right)\)

  Ta có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = 1,\mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } y = - 1\) suy ra \(y=-1,y=1\) là các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

  \(\begin{array}{l}
  \mathop {\lim }\limits_{x \to  - {{\sqrt 2 }^ - }} y =  + \infty ,\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {1^ + }} y =  + \infty ,\\
  \mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} y =  + \infty ,\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\sqrt 2 }^ + }} y =  + \infty 
  \end{array}\), suy ra đồ thị hàm số bốn đường tiệm cận đứng.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 4207

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON