YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hàm số nào sau đây có đồ thị nhận đường thẳng x = 0 làm tiệm cận đứng?

  • A. \(y = x - 3 + \frac{1}{{2{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}\)
  • B. \(y = \frac{{{x^2} + 2x}}{{x - 3}}\)
  • C. \(y = 2x - 1 + \frac{1}{x}\)
  • D. \(y = \frac{{2{x^3} - {x^2}}}{{{x^2} + 1}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ \pm }} \left( {2x - 1 + \frac{1}{x}} \right) =  \pm \infty \)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 45158

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON