ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hàm số nào sau đây có đồ thị nhận đường thẳng x = 0 làm tiệm cận đứng?

  • A. \(y = x - 3 + \frac{1}{{2{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}\)
  • B. \(y = \frac{{{x^2} + 2x}}{{x - 3}}\)
  • C. \(y = 2x - 1 + \frac{1}{x}\)
  • D. \(y = \frac{{2{x^3} - {x^2}}}{{{x^2} + 1}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ \pm }} \left( {2x - 1 + \frac{1}{x}} \right) =  \pm \infty \)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 45158

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF