YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng \((2;+\infty )\) và thỏa mãn \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } f(x) = 1.\) Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Đường thẳng y =1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f(x).
  • B. Đường thẳng y =1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = f(x).
  • C. Đường thẳng x = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f(x).
  • D. Đường thẳng x =1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = f(x).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } f(x) = 1 \Rightarrow y = 1\) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4203

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF