YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \frac{{3x - 1}}{{2x - 1}}?\)

  • A. \(y = 1.\)
  • B. \(y = \frac{3}{2}.\)
  • C. \(y = \frac{1}{2}.\)
  • D. \(y = \frac{1}{3}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to \pm \infty } y = \frac{3}{2} \Rightarrow y = \frac{3}{2}\) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4205

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON