YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = \frac{{mx - 1}}{{x - m}}\) với m>1

  Hỏi giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số trên luôn nằm trên một đường cố định có phương trình nào trong các phương trình sau?

  • A. y=x
  • B. x2 + y2 = 1  
  • C. y = x2   
  • D. y = x3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có y = m là tiệm cận ngang, x = m là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Vậy giao điểm hai tiệm cận là I(m;m). Dễ dàng nhận thấy I thuộc đường thẳng có phương trình y=x.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45159

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON