YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = \frac{{mx - 1}}{{x - m}}\) với m>1

  Hỏi giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số trên luôn nằm trên một đường cố định có phương trình nào trong các phương trình sau?

  • A. y=x
  • B. x2 + y2 = 1  
  • C. y = x2   
  • D. y = x3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có y = m là tiệm cận ngang, x = m là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Vậy giao điểm hai tiệm cận là I(m;m). Dễ dàng nhận thấy I thuộc đường thẳng có phương trình y=x.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 45159

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON