AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là:

  • A. dung dịch brom.
  • B.  Natri
  • C. Cu(OH)2.
  • D. dung dịch [Ag(NH3)2] NO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nước Brom chỉ phản ứng với Glucozo mà không phản ứng với fructozo

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>