YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt các chất: Glucozơ, glixerol, anđehit axetic, lòng trắng trứng và rượu etylic, có thể chỉ dùng một  thuốc thử nào sau đây?

  • A. dd HNO3.   
  • B. Cu(OH)2/OH-
  • C. ddAgNO3/NH3.
  • D. dd brom.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dùng Cu(OH)2/OH-:

  + Glucozo: Cu(OH)2 tan ở nhiệt độ thường và tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O khi đun nóng

  + Glixerol: Cu(OH)2 chỉ tan ở nhiệt độ thường

  + andehit axetic: chỉ tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O khi đun nóng

  + Lòng trắng trứng: phản ứng màu biure tạo màu tím

  + rượu etylic: không có phản ứng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41934

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON