AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt các chất: Glucozơ, glixerol, anđehit axetic, lòng trắng trứng và rượu etylic, có thể chỉ dùng một  thuốc thử nào sau đây?

  • A. dd HNO3.   
  • B. Cu(OH)2/OH-
  • C. ddAgNO3/NH3.
  • D. dd brom.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dùng Cu(OH)2/OH-:

  + Glucozo: Cu(OH)2 tan ở nhiệt độ thường và tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O khi đun nóng

  + Glixerol: Cu(OH)2 chỉ tan ở nhiệt độ thường

  + andehit axetic: chỉ tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O khi đun nóng

  + Lòng trắng trứng: phản ứng màu biure tạo màu tím

  + rượu etylic: không có phản ứng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>