YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đun nóng dung dịch chứa 54 gam glucozơ với AgNO3/NH3, giả sử H = 75%. Khối lượng (gam) bạc thu được là:

  • A. 43,2.    
  • B. 64,8.
  • C. 48,6
  • D. 86,4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  HOCH2-(CHOH)4-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → HOCH2-(CHOH)4-COONH4 + 2Ag  + 3NH+ H2O                   

  Nhớ:    Glucozơ  +  AgNO3/NH3   →   2Ag

  \(\begin{array}{l}
  {m_{Ag}} = \frac{{54}}{{180}}.2.108.\frac{{75}}{{100}}\\
   = 48,6{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (gam)
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 151

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF