ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đun nóng dung dịch chứa 54 gam glucozơ với AgNO3/NH3, giả sử H = 75%. Khối lượng (gam) bạc thu được là:

  • A. 43,2.    
  • B. 64,8.
  • C. 48,6
  • D. 86,4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  HOCH2-(CHOH)4-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → HOCH2-(CHOH)4-COONH4 + 2Ag  + 3NH+ H2O                   

  Nhớ:    Glucozơ  +  AgNO3/NH3   →   2Ag

  \(\begin{array}{l}
  {m_{Ag}} = \frac{{54}}{{180}}.2.108.\frac{{75}}{{100}}\\
   = 48,6{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (gam)
  \end{array}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 151

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1