YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa . Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là

  • A. 13,5.
  • B. 30,0.
  • C. 15,0.
  • D. 20,0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  C6H12O6 → 2CO2

  \(\frac{{6,6.180}}{{2.44}}.\frac{{100}}{{90}} = 15{\mkern 1mu} (g) \leftarrow {\mkern 1mu} 6,6{\mkern 1mu} (g)\)

  mdd giảm = mkết tủa - mCO2 = 3,4 gam

  mCO2 = 10 - 3,4 = 6,6 gam ⇒ nCO2 = 0,15 mol

  Phản ứng: C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

  Với H% = 90% → m = mglucozo = 0,15 : 2 : 0,9.180 = 15 gam

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 152

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF