AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Saccarozo và fructozo đều thuộc loại

  • A. monosaccarit.
  • B. polisaccarit.
  • C. đisaccarit.
  • D. cacbohidrat.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Saccarozo thuộc đicacbonat

  Fructozo thuộc monocacbonat

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>