AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để chứng minh glucozo có nhóm chức andehit, có thể dùng một trong 3 phản ứng hóa học. Trong  các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức andehit của glucozo ?

  • A. Oxi glucozo bằng dd AgNO3/NH3                     
  • B. Oxi hóa glucozo bằng Cu(OH)2 đun nóng
  • C. Khử glucozo bằng H2/Ni, to
  • D. Lên men glucozo bằng xúc tác enzim

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức andehit của glucozo là Lên men glucozo bằng xúc tác enzim

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>