YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ chuyển hóa: Glucozo \(\rightarrow\) X \(\rightarrow\) Y \(\rightarrow\) Cao su BuNa. Hai chất X, Y lần lượt là:

  • A. CH3CH2OH và CH2 = CH2.
  • B. CH3CH2OH và CH3CHO
  • C. CH3CH2OH và CH3 – CH = CH – CH3.
  • D. CH3CH2OH và CH2 = CH – CH = CH2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các PT xảy ra là:  

  C6H12O6 + H2O → 2C2H5OH + 2CO2 

  2C2H5OH → CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O + H(dehidrat hóa với xúc tác Al2O3)

  nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41938

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON