AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ chuyển hóa: Glucozo \(\rightarrow\) X \(\rightarrow\) Y \(\rightarrow\) Cao su BuNa. Hai chất X, Y lần lượt là:

  • A. CH3CH2OH và CH2 = CH2.
  • B. CH3CH2OH và CH3CHO
  • C. CH3CH2OH và CH3 – CH = CH – CH3.
  • D. CH3CH2OH và CH2 = CH – CH = CH2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các PT xảy ra là:  

  C6H12O6 + H2O → 2C2H5OH + 2CO2 

  2C2H5OH → CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O + H(dehidrat hóa với xúc tác Al2O3)

  nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA