YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phản ứng tráng bạc được sử dụng trong công nghiệp sản xuất gương, ruột phích. Hóa chất được dùng để thực hiện phản ứng này là:

  • A. Saccarozơ 
  • B. Anđehit axetic  
  • C.  Glucozơ 
  • D. Anđehit fomic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong công nghiệp: glucozơ dùng để tráng gương, tráng ruốt phích (thay cho anđehit vì anđehit độc).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 148

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF