YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thế nào là gen đa hiệu ? 

  • A. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác
  • B. Gen tạo ra nhiều loại mARN
  • C. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả rất cao
  • D. Gen mà sản phẩm của nó có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 72335

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF