AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thế nào là gen đa hiệu ? 

  • A. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác
  • B. Gen tạo ra nhiều loại mARN
  • C. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả rất cao
  • D. Gen mà sản phẩm của nó có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA