YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Ý nào không có trong quá trình truyền tin qua xináp? 

  • A. Các chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp
  • B. Các chất trung gian hoá học trong các bóng Ca+  gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xinap đến màng sau
  • C. Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước
  • D. Xung thần kinh lan truyền đến làm Ca+  đi vào trong chuỳ xinap

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 72256

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF