AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Ý nào không có trong quá trình truyền tin qua xináp? 

  • A. Các chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp
  • B. Các chất trung gian hoá học trong các bóng Ca+  gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xinap đến màng sau
  • C. Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước
  • D. Xung thần kinh lan truyền đến làm Ca+  đi vào trong chuỳ xinap

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>