AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một cây ngày dài có độ dài đêm tới hạn là 9 giờ sẽ ra hoa. Chu kỳ chiếu sáng nào dưới đây sẽ làm cho cây không ra hoa? 

   

  • A. 16 giờ chiếu sáng/ 8 giờ che tối
  • B. 14 giờ chiếu sáng/ 10 giờ che tối
  • C. 16,5 giờ chiếu sáng/ 7,5 giờ che tối
  • D. 4 giờ chiếu sáng/ 8 giờ che tối/4 giờ chiếu sáng/ 8 giờ che tối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>