YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong sinh trưởng của thực vật: 
  1. sinh trưởng sơ cấp ở thực vật có ở cây Một lá mầm và phần non của cây Hai lá mầm 
  2. khác với sinh trưởng thứ cấp, sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là do hoạt động của mô phân sinh bên tạo thành 
  3. quá trình sinh trưởng thứ cấp làm cho cây lớn và cao lên do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên tạo ra 
  4. các cây như: cau, dừa, lúa mì, ngô, tre đều không có sinh trưởng thứ cấp 
  5. sinh trưởng sơ cấp tạo ra tầng sinh vỏ và tầng sinh mạch cho cây 

  Những kết luận sai là: 

  • A. 1, 5       
  • B. 2, 3, 4    
  • C. 2, 3, 5       
  • D. 1, 3, 4 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 72265

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF