AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng thông tin sau: 
  Hình thức cảm ứng                                  Phản ứng cụ thể 
  I. Hướng sáng                                       1. Lá cây họ đậu cụp lá ngủ vào buổi tối 
  II. cảm ứng tiếp xúc                               2. Lá cây bắt ruồi cụp lại khi có con mồi đậu vào 
  III. Cảm ứng ánh sáng                               3. rễ mọc hướng xuống, thân mọc hướng lên 
  IV. Hướng tiếp xúc                                 4. Hoa hướng dương hướng về phía mặt trời 
  V. Hướng trọng lực                                  5. Dây mồng tơi quấn quanh cọ leo 

  Khi nối các phản ứng với hình thức cảm ứng cách nối nào dưới đây sai? 

  • A. I-1, V-3
  • B. II-2, III-1
  • C. IV-5; III-1     
  • D. I-4; II-2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>