RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa. Kiểu gen A-B-: hoa đỏ, A-bb và aaB-: hoa hồng, aabb: hoa trắng. Phép lai P: Aabb x aaBb cho tỉ lệ các loại kiểu hình ở F1 là bao nhiêu? 

  • A. 2 đỏ: 1 hồng: 1 trắng
  • B. 1 đỏ: 3 hồng: 4 trắng
  • C. 3 đỏ: 1 hồng: 4 trắng            
  • D. 1 đỏ: 2 hồng: 1 trắng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>