YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ý nào không phải đối với phân loại tập tính học tập? 

  • A. Tập tính bẩm sinh
  • B. Tập tính học được
  • C. Tập tính hỗn hợp (Bao gồm tập tính bẩm sinh và tập tính học được) 
  • D. Tập tính nhất thời

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 72262

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF