AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào không phải đối với phân loại tập tính học tập? 

  • A. Tập tính bẩm sinh
  • B. Tập tính học được
  • C. Tập tính hỗn hợp (Bao gồm tập tính bẩm sinh và tập tính học được) 
  • D. Tập tính nhất thời

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA