AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kiểu gen của cá chép kính là Aa, cá chép vảy aa, kiểu gen đồng hợp trội làm trứng không nở. 

  Phép lai giữa cá chép kính sẽ làm xuất hiện tỉ lệ kiểu hình: 

   

  • A. 3 chép kính: 1 chép vảy
  • B. Các trứng không nở được
  • C. 1 chép kính : 1 chép vảy
  • D. 2 chép kính : 1 chép vảy 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA