AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật phân li độc lập là 

  • A. các cặp tính trạng đều có tỉ lệ phân li 3 trội : 1 lặn
  • B. P thuần chủng khác nhau về những cặp tính trạng tương phản
  • C. mỗi cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng
  • D. số lượng cá thể thu được ở thế hệ lai phải lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>