YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật phân li độc lập là 

  • A. các cặp tính trạng đều có tỉ lệ phân li 3 trội : 1 lặn
  • B. P thuần chủng khác nhau về những cặp tính trạng tương phản
  • C. mỗi cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng
  • D. số lượng cá thể thu được ở thế hệ lai phải lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 72309

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF