AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Ở một loài sinh vật, kiểu gen DD quy định quả tròn, Dd quy định quả bầu dục, dd quả dài. Cho cây có quả tròn giao phấn với cây có quả bầu dục thì kết quả thu được là 

  • A. 50% quả tròn : 50% quả dài
  • B. 50% quả bầu dục : 50% quả dài
  • C. 50% quả tròn : 50% quả bầu dục
  • D. 100% quả tròn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA