AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phép lai P: AaBbDd   ×   aaBBDd, alen trội là trội hoàn toàn, các gen thuộc các nhiễm sắc thể thường khác nhau. Tỉ lệ kiểu hình ở F1 là: 
   

  • A. 3A-B-D-: 3aaB-D-: 1A-bbdd: 1aaB-dd
  • B. 3A-B-D-: 3aaB-D-: 1A-B-dd: 1aabbdd
  • C. 3A-B-dd: 3aaB-D-: 1A-B-dd: 1AaB-dd
  • D. 3A-B-D-: 3aaB-D-: 1A-B-dd: 1aaB-dd

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>