YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nếu các gen nghiên cứu là trội hoàn toàn và xét 3 cặp gen (A,a; B,b và D,d) phân li độc lập, thì phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen AaBbDD             x   AabbDd sẽ cho thế hệ sau có 

  • A. 8 kiểu hình : 8 kiểu gen                             
  • B. 4 kiểu hình : 12 kiểu gen 
  • C. 8 kiểu hình : 12 kiểu gen                
  • D. 4 kiểu hình : 8 kiểu gen 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 72317

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF