AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loài  động vật tính trạng màu sắc của mắt do một gen gồm 4 alen quy định . Người ta tiến hành 3 pháp lai 

   Phép lai 1 : đỏ x đỏ →75 % đỏ : 25 % nâu 

   Phép lai 2 : vàng x trắng → 100% vàng 

   Phép lai 3 : nâu x vàng → 25 % trắng , 50 % nâu , 25 % vàng 

  Từ kết quả trên có thể suy ra thứ tự từ tính trạng trội đến tính trạng lặn của tính trạng màu mắt là 

  • A. Đỏ →nâu →vàng →trắng           
  • B. Vàng →nâu →đỏ →trắng 
  • C. Nâu →vàng → đỏ → trắng         
  • D. Nâu →đỏ → vàng → trắng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>