YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một loài  động vật tính trạng màu sắc của mắt do một gen gồm 4 alen quy định . Người ta tiến hành 3 pháp lai 

   Phép lai 1 : đỏ x đỏ →75 % đỏ : 25 % nâu 

   Phép lai 2 : vàng x trắng → 100% vàng 

   Phép lai 3 : nâu x vàng → 25 % trắng , 50 % nâu , 25 % vàng 

  Từ kết quả trên có thể suy ra thứ tự từ tính trạng trội đến tính trạng lặn của tính trạng màu mắt là 

  • A. Đỏ →nâu →vàng →trắng           
  • B. Vàng →nâu →đỏ →trắng 
  • C. Nâu →vàng → đỏ → trắng         
  • D. Nâu →đỏ → vàng → trắng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 72299

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF