AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin lại “nhảy cóc”? 

   

  • A. Vì sự thay đổi tính thấm của mang chỉ xảy ra tại các eo Ranvie
  • B. Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng
  • C. Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện
  • D. Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>