YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Menđen tìm ra qui luật phân li trên cơ sở nghiên cứu phép lai 

  • A. hai cặp tính trạng
  • B. một cặp tính trạng
  • C. một hoặc nhiều cặp tính trạng
  • D. nhiều cặp trạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>