YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Menđen tìm ra qui luật phân li trên cơ sở nghiên cứu phép lai 

  • A. hai cặp tính trạng
  • B. một cặp tính trạng
  • C. một hoặc nhiều cặp tính trạng
  • D. nhiều cặp trạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 72271

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF