YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về tác động sinh lí của auxin đối với cơ thể thực vật, phát biểu nào sau đây sai?  

   

  • A. Thúc đẩy sự phát triển của quả
  • B. Kích thích sự hình thành rễ và kéo dài rễ
  • C. Kích thích hướng sáng, hướng đất
  • D. Thúc đẩy sự ra hoa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 72267

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF