AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xinap là: 

   

  • A. Diện tiếp xúc giữa các tế bào ở cạnh nhau
  • B. Diện tiếp xúc chỉ giữa tế bào thần kinh với tế bào tuyến
  • C. Diện tiếp xúc chỉ giữa tế bào thần kinh với tế bào cơ
  • D. Diện tiếp xúc chỉ giữa các tế bào thần kinh với nhau hay với các tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến…)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>