AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các thí nghiệm sau:

  (1) Cho hỗn hợp Na và Al (tỉ lệ mol 2 : 1) vào nước dư.

  (2) Cho CrO3 vào nước dư.

  (3) Vôi sống (CaO) và sođa (Na2CO3) (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.

  (4) Cho a mol hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch chứa 3a mol HCl.

  (5) Cho a mol khí CO2 vào dung dịch chứa 2a mol NaOH.

  (6) Cho a mol Na vào dung dịch chứa a mol CuSO4.

  Số thí nghiệm sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, phần dung dịch thu được chứa hai chất tan là

  • A. 4
  • B. 6
  • C. 3
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (1) Dung dịch chứa hai chất tan là NaOH và NaAlO2.

  (2) Dung dịch chứa hai chất tan là H2CrO4 và H2Cr2O7.

  (3) Dung dịch chứa một chất tan là NaOH.

  (4) Dung dịch chứa hai chất tan là CuCl2 và FeCl2.

  (5) Dung dịch chứa một chất tan là Na2CO3.

  (6) Dung dịch chứa hai chất tan là CuSO4 và Na2SO4.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>