YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái rắn.
  • B. Metyl acrylat, tripanmitin và tristearin đều là este.
  • C. Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol.
  • D. Fructozơ có nhiều trong mật ong.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA