AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn?

  • A. Tráng kẽm lên bề mặt sắt.      
  • B. Tráng thiếc lên bề mặt sắt.
  • C. Phủ một lớp sơn lên bề mặt sắt.       
  • D. Gắn đồng với kim loại sắt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>