AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được p gam muối Y. Cũng cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch KOH (dư), thu được q  gam muối Z.  Biết q – p = 39,5. Công thức phân tử của X

  • A. C5H11O2N.   
  • B. C5H9O4N.       
  • C. C4H10O2N2      
  • D. C4H8O4N2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA