AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

  • A. Cho Si vào dung dịch NaOH, đun nóng.
  • B. Cho dung dịch NaHCO3 và dung dịch HCl.
  • C. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4.
  • D. Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>