AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ sau:  X + CO2 + H2O → Y; Y + NaHSO4 → Z; Z + Ba(OH)2 → T; T + Y →  X. Các chất XZ tương ứng là

  • A. Na2CO3 và Na2SO4.  
  • B. Na2CO3 và NaOH. 
  • C. NaOH và Na2SO4.  
  • D. Na2SO3 và Na2SO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>