AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khái niệm nào sau đây đúng nhất về este?

  • A. Este là những chất chỉ có trong dầu, mỡ động thực vật.
  • B. Este là những chất có chứa nhóm -COO-.
  • C. Khi thay nhóm -OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR (R khác H) được este.
  • D. Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và bazơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>