AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vitamin A công thức phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng (6 cạnh) và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là

  • A. 6
  • B. 4
  • C. 7
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(k = \frac{{20.2 + 2 - 30}}{2} = 6 = 4 + 2\) ⇒ 1 vòng có 3 liên kết đôi trong vòng thơm và 2 liên kết đôi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>