YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Số nước thành viên của Liên minh châu Âu tính đến năm 2004 là:

  • A. 10 nước
  • B. 11 nước            
  • C. 16 nước
  • D. 25 nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA