AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nền kinh tế nước Mĩ bắt đầu có biểu hiện suy giảm vào thời điểm:

  • A. Những năm 60 của thế kỉ XX
  • B. Những năm 80 của thế kỉ XX 
  • C. Những năm 70 của thế kỉ XX
  • D. Những năm 90 của thế kỉ XX

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>