AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng “thần kì” nhờ yếu tố:

  • A. Mĩ tiến hành cuộc Chiến tranh Triều Tiên    
  • B. Mĩ tiến hành cuộc Chiến tranh Việt Nam      
  • C. Chính phủ tự nỗ lực cải cách
  • D. Sự liên kết trong khu vực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>