AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lãnh tụ cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế dộ phân biệt chủng tộc của nhân dân châu Phi là:

  • A. Góoc-ba-chốp               
  • B. Nen-xơn Man-đê-la
  • C. Mao Trạch Đông           
  • D. Phi-đen Cát-xtơ-rô

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA