YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chính dẫn đến công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc

  • A. Do sự thất bại đường lối “Ba ngọn cờ hồng”
  • B. Cuộc “Đại cách mạng văn hoá vô sản” bị phá sản
  • C. Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới
  • D. Đất nước bị biến động: kinh tế suy sụp, chính trị hỗn loạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18015

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA