AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau năm 1945 các nước Tây Âu đã có giải pháp gì để khôi phục kinh tế?

  • A. Nhận viện trợ của Mĩ
  • B. Tăng cường xâm lược thuộc địa
  • C. Cải tiến về khoa học-kĩ thuật
  • D. Tăng cường độ lao động, bóc lột công nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>