AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời có ý nghĩa lịch sử đối với thế giới. Đó là:

  • A. Kết thúc ách nô dịch của đế quốc
  • B. Kết thúc ách nô dịch của phong kiến
  • C. Chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á
  • D. Nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA